کافه هنر ۲۳ ….

نشست دانش افزایی تخصصی تصویر برداری و عکاسی با معرفی استاد مهدی عظیم زاده طهرانی و مدرس عکاسی حمید مرادی .

زمان سه شنبه ۳۰ خرداد ساعت ۱۶ با حضور هنرجویان کافه هنر