دومین برنامه کافه هنر و در ادامه مباحث قبلی در خصوص نورپردازی و عکاسی پرتره برگزار شد.این برنامه به میزبانی آتلیه سان و با حضوراستاد معتمدی از پیشکسوتان صنف برگزار گردید.دراین نشست همکاران علاقه مند شرکت نمودند.