با تشکیل گروه انیمیشن در هلدینگ کافه هنر عملا فعالیت های کافه هنر در بخش هنری پویا نمایی استارت خورد و اولین جلسه معرفی اعضا گروه و طرحها و برنامه ها صورت پذیرفت.