اولین برنامه کافه هنر در خصوص نورپردازی و عکاسی پرتره برگزار شد.این برنامه به میزبانی آتلیه سان و با حضوراستاد معتمدی از پیشکسوتان صنف برگزار گردید.دراین نشست همکاران علاقه مند شرکت نمودند.