این خدمات شامل عکاسی و تصویر برداری از مجالس با استفاده از امکانات و تجهیزات به روز دیجیتال انجام میگردد.

استفاده از فضای آتلیه مختلف بصورت قرارداد فی مابین این آتلیه با سایر استودیو های شهر این امکان را برای مشتریان فراهم آورده است تاحسب صلایق و بعد مسافت بتوانند از خدمات این استودیو استفاده نمایند.