علاوه بر انجام خددمات تصویر برداری از مجلس و انجم عکاسی باغ و آتلیه ، خدمات دیگیری مانند تصویر برداری هوایی با تجهیزات پیشرفته DJI (هلی شات) ، تهیه کلیپ اسپرت و کلیپ روز ، تهیه کلیپ موزیک ویدئو اختصاصی عروس  و داماد ، استفاده از تجهیزات حرکتی سینمایی و .. قابل انجام می باشد.این خدمات حسب توافق به مبلغ قرارداد اضافه میگردد.