دورهمی هنرجویان کافه هنر و اعضا محترم و عزیز گروپ کافه هنر در روز جمعه ۱۴/۵/۹۵ ساعت ده صبح درب پارک ملت ورودی میدان آزادی جهت رفتن به سمت روستای ازغد . آوردن تجهیزات عکاسی و تفریحی برای دوستان یا همراه داشتن دوست و آشنا منعی ندارد و برنامه صرفا فان و برای استفاده از فصل پاییز است .

اردوی آموزشی عکاسی ازغد