تصویر برداری از همایشها بر اساس زمان و شرایط ضبط برنامه تعیین مبلغ برای انجام خدمات می باشد.

اما حداقل تجهیزات مناسب یک برنامه همایشی برای ضبط که شامل یک عدد دوربین و اپراتور تصویر و تجهیزات لازم و ارائه خروجی تدوین شده بصورت فایل یا دی وی دی برای یک تایم  همایش مبلغ یک میلیون تومان می باشد . سایر تجهیزات مورد نیاز اعم از دوریبن اضافه , تجهیزات حرکتی مانند کرین ,استابلایزرها , پخش دیتا و صدا برداری مراسم بصورت جداگانه در قرارداد تنظیم میگردد.