انجام خدمات تصویر برداری از مجالس شما با دو دوربین و دو نفر فیلمبرداری (خانم-آقا) و انجام میکس و مونتاژ فیلم و کیفیت ضبط فول اچ دی و خروجی های دی و ی دی و فایل mp4 روی هارد مشتری . تحویل فایل خام فیلم بعد خدمات میکس .تایم ضبط از سالن آرایش تا پایان مراسم شام . .مبلغ انجام خدمات تصویر برداری فوق یک میلیون تومان.