انجام خدمات تصویر برداری از مجالس شما با سه دوربین و سه نفر فیلمبردار (خانم دو نفر – آقا) و انجام میکس و مونتاژ فیلم و کیفیت ضبط فول اچ دی و خروجی های دی و ی دی و فایل mp4 روی هارد مشتری تجهیزات حرکتی سینمایی کرین بزرگ متناسب فضای سالن در قسمت بانوان – تهیه کلیپ روز و پخش همزمان در مجلس بصورت دیتا پروجکشن . تحویل فایل خام فیلم بعد خدمات میکس .تایم ضبط از سالن آرایش تا پایان مراسم شام . .مبلغ انجام خدمات تصویر برداری فوق دو میلیون نومان.