شهروندان محترم جهت عقد قرارداد و سفارشات عکس و فیلمبرداری مجالس از مراجعه به واحدهای غیر مجاز ، باغ سراها ، آتلیه های زیرزمینی ، اشخاص عادی عکاس و فیلمبردار فاقد مکان صنفی معتبر ، ازدواج آسان ، دی جی ها و.. خود داری نمایید. در صورتیکه به هر دلیل هر اتفاق یا مشکلی برای مجلس شما بیفتد یا طرف قرارداد نسبت به انجام خدمات عمل ننماید ، اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مشهد هیچگونه تعهدی برای رسیدگی به اینگونه پرونده ها ندارد و باید شخص شاکی از طریق مراجع قضایی پیگیر باشد که مشکلات خاص خود را دارد.

آخرین اطلاعیه و هشدار اتحادیه در ذیل درج میگردد: